Oœwiata.org.pl Œwiadectwa

Kategoria: OFERTA NA DRUKI SZKOLNE

Druki można zamawiać poprzez przesłanie do nas zamówienia faksem/e-mailem lub poprzez nasz sklep on-line. Aby złożyć zamówienie musicie Państwo posiadać status placówki oświatowej.ObrazSymbolPrzeznaczenieFormatCena bruttoIlość
Świadectwa szkolne promocyjne branżowej szkoły II stopnia
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/27/2 Dla uczniów branżowej szkoły II stopnia NOWOŚĆ 2018 A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/28-w/2 Dla uczniów branżowej szkoły II stopnia z wyróżnieniem NOWOŚĆ 2018 A4 (2 str.) 0.28 PLN

Świadectwa ukończenia branżowej szkoły II stopnia
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/29/2 Dla uczniów branżowej szkoły II stopnia NOWOŚĆ 2018 A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/30-w/2 Dla uczniów branżowej szkoły II stopnia z wyróżnieniem NOWOŚĆ 2018 A4 (2 str.) 0.28 PLN

Świadectwo szkolne promocyjne szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/31/2 Dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy NOWOŚĆ 2018 A4 (2 str.) 0.28 PLN

Świadectwa szkolne promocyjne branżowej szkoły I stopnia
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/23/2 Dla uczniów branżowej szkoły I stopnia NOWOŚĆ 2018 A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/24-w/2 Dla uczniów branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem NOWOŚĆ 2018 A4 (2 str.) 0.28 PLN

Świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/25/2 Dla uczniów branżowej szkoły I stopnia NOWOŚĆ 2018 A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/26-w/2 Dla uczniów branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem NOWOŚĆ 2018 A4 (2 str.) 0.28 PLN

Świadectwo ukończenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/32/2 Dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy NOWOŚĆ 2018 A4 (2 str.) 0.28 PLN

Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/1/1 Świadectwo dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży. NOWOŚĆ 2018 A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/3/1 Świadectwo dla uczniów klas IV–VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży. NOWOŚĆ 2018 A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/4-w/1 Świadectwo dla uczniów klas IV–VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży – z wyróżnieniem. NOWOŚĆ 2018 A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/6/1 Świadectwo dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I–VII szkoły podstawowej. NOWOŚĆ 2018 A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/3a/2 Świadectwo dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/3a-w/2 Świadectwo dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0.28 PLN

Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/8/1 Świadectwo dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II. NOWOŚĆ 2018 A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN I/9-w/1 Świadectwo dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II. NOWOŚĆ 2018 A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/11/1 Świadectwo dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające znak graficzny PRK II. NOWOŚĆ 2018 A4 (2 str.) 0.28 PLN

Świadectwa szkolne promocyjne gimnazjum
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN – I/9/2 dla uczniów dotychczasowego gimnazjum dla dzieci i młodzieży A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN – I/9-w/2 dla uczniów dotychczasowego gimnazjum dla dzieci i młodzieży z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN – I/11/2 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do dotychczasowego gimnazjum A4 (2 str.) 0.28 PLN

Świadectwa ukończenia gimnazjum
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN – I/13b/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy gimnazjum dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN – I/13b-w/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy gimnazjum dla dorosłych z wyróżnieniem zawierające znak graficzny PRK II A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN – I/15b/2 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do dotychczasowego gimnazjum, zawierające znak graficzny PRK II A4 (2 str.) 0.28 PLN

Świadectwa szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN – I/17a/2 Dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN – I/17a-w/2 Dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0.28 PLN

Świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN – I/18a/2 Dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN – I/18a-w/2 Dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0.28 PLN

Świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/13/2 Świadectwo dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży. NOWOŚĆ 2018 A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/14-w/2 Świadectwo dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – z wyróżnieniem. NOWOŚĆ 2018 A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN – I/21a/2 Dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogól-nokształcącego dla młodzieży. A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN – I/21a-w/2 Dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogól-nokształcącego dla młodzieży. z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0.28 PLN

Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/16/2 Świadectwo dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. NOWOŚĆ 2018 A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN-I/17-w/2 Świadectwo dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – z wyróżnieniem. NOWOŚĆ 2018 A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN – I/23a/2 Dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogól-nokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy dotych-czasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych A4 (2 str.) 0.28 PLN

MEN – I/23a-w/2 Dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogól-nokształcącego dla młodzieży z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0.28 PLN

Świadectwa szkolne promocyjne technikum
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/19/2 Dla uczniów technikum NOWOŚĆ 2018 A4 (4 str.) 0.45 PLN

MEN-I/20-w/2 Dla uczniów technikum z wyróżnieniem NOWOŚĆ 2018 A4 (4 str.) 0.45 PLN


MEN – I/27a/2 Dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum dla młodzieży A4 (4 str.) 0.45 PLN


MEN – I/27a-w/2 Dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum dla młodzieży z wyróżnieniem A4 (4 str.) 0.45 PLN

Świadectwa ukończenia technikum
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/21/2 Dla uczniów technikum NOWOŚĆ 2018 A4 (4 str.) 0.45 PLN

MEN-I/22-w/2 Dla uczniów technikum z wyróżnieniem NOWOŚĆ 2018 A4 (4 str.) 0.45 PLN


MEN – I/28a/2 dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum dla młodzieży A4 (4 str.) 0.45 PLN


MEN – I/28a-w/2 dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum dla młodzieży z wyróżnieniem A4 (4 str.) 0.45 PLN

Świadectwa ukończenia szkoły policealnej
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN – I/33/2 Świadectwo dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych. NOWOŚĆ 2018 A4 (2 str.) 0.28 PLN

Protokoły egzaminów
Kliknij aby zobaczyć produkty
II/153/2 Protokół egzaminu z nauki zawodu A4 (2 str.) 0.35 PLN

Arkusze ocen
Kliknij aby zobaczyć produkty

MEN-I/36/1 Arkusz ocen wypisywany ręcznie dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży. NOWOŚĆ 2018 A4 (10 str.) 0.60 PLN


MEN-I/37/1 Arkusz ocen wypisywany ręcznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej. NOWOŚĆ 2018 A4 (10 str.) 0.60 PLN


MEN-I/38/2 Arkusz ocen dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. NOWOŚĆ 2018 A4 (6 str.) 0.50 PLN


MEN-I/39/2 Arkusz ocen wypisywany ręcznie dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży. NOWOŚĆ 2018 A4 (6 str.) 0.50 PLN


MEN-I/40/2 Arkusz ocen wypisywany ręcznie dla uczniów technikum. NOWOŚĆ 2018 A4 (6 str.) 0.50 PLN


MEN-I/41/2 Arkusz ocen wypisywany ręcznie dla uczniów branżowej szkoły I stopnia. NOWOŚĆ 2018 A4 (6 str.) 0.50 PLN

MEN-I/42/2 Arkusz ocen wypisywany ręcznie dla uczniów branżowej szkoły II stopnia. NOWOŚĆ 2018 A4 (6 str.) 0.50 PLN


MEN-I/43/2 Arkusz ocen wypisywany ręcznie dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych. NOWOŚĆ 2018 A4 (8 str.) 0.60 PLN


MEN-I/44/2 Arkusz ocen wypisywany ręcznie dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych. NOWOŚĆ 2018 A4 (6 str.) 0.50 PLN


MEN-I/45/1 Arkusz ocen wypełniany w postaci elektronicznej dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży NOWOŚĆ 2018 A4 (4 str.) 0.60 PLN


MEN-I/46/1 Arkusz ocen wypełniany w postaci elektronicznej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej NOWOŚĆ 2018 A4 (4 str.) 0.60 PLN


MEN-I/47/2 Arkusz ocen wypełniany w postaci elektronicznej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy NOWOŚĆ 2018 A4 (6 str.) 0.50 PLN

MEN-I/48/2 Arkusz ocen wypełniany w postaci elektronicznej dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży NOWOŚĆ 2018 A4 (4 str.) 0.50 PLN

MEN-I/49/2 Arkusz ocen wypełniany w postaci elektronicznej dla uczniów technikum NOWOŚĆ 2018 A4 (4 str.) 0.50 PLN


MEN-I/50/2 Arkusz ocen wypełniany w postaci elektronicznej dla uczniów branżowej szkoły I stopnia NOWOŚĆ 2018 A4 (4 str.) 0.50 PLN

MEN-I/51/2 Arkusz ocen wypełniany w postaci elektronicznej dla uczniów branżowej szkoły II stopnia NOWOŚĆ 2018 A4 (4 str.) 0.50 PLN


MEN-I/52/2 Arkusz ocen wypełniany w postaci elektronicznej dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych NOWOŚĆ 2018 A4 (6 str.) 0.60 PLN

MEN-I/53/2 Arkusz ocen wypełniany w postaci elektronicznej dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych NOWOŚĆ 2018 A4 (4 str.) 0.50 PLN

MEN-I/53b/2 Arkusz ocen wypisywany ręcznie dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży NOWOŚĆ 2018 A4 (2 str.) 0.30 PLN


MEN I/37a/2 Arkusz ocen dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej A4 (8 str.) 0.51 PLN


MEN I/38a/2 Arkusz ocen dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej A4 (8 str.) 0.51 PLN


MEN I/39a/2 Arkusz ocen dla uczniów dotychczasowego gimnazjum dla dzieci i młodzieży A4 (4 str.) 0.50 PLN


MEN I/40a/2 Arkusz ocen dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do dotychczasowego gimnazjum A4 (4 str.) 0.50 PLN


MEN I/42a/2 Arkusz ocen dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży A4 (4 str.) 0.50 PLN


MEN-I/44a/2 Arkusz ocen dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum  A4 (6 str.) 0.50 PLN


MEN-I/45a/2 Arkusz ocen dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej A4 (6 str.) 0.50 PLN


MEN-I/46a/2 Arkusz ocen dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych A4 (6 str.) 0.50 PLN


MEN-I/47a/2 Arkusz ocen dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych A4 (6 str.) 0.50 PLN

 Księga arkuszy ocen Karton 2.84 PLN

MEN-II/163/2 Zbiór arkuszy ocen   0.50 PLN

Indeksy
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN-I/34/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych NOWOŚĆ 2018 A6 (60 str.) 2.96 PLN

MEN-I/35/2 dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych NOWOŚĆ 2018 A6 (65 str.) 2.96 PLN


MEN-I/48/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych A6 (60 str.) 2.96 PLN


MEN-I/49/2 dla uczniów szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej dla młodzieży A6 (65 str.) 2.96 PLN

Legitymacje szkolne
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN I/1 legitymacja dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, z wyjątkiem uczniów szkół policealnych dla młodzieży oraz uczniów niepełnosprawnych A7 (2 str.) 0.15 PLN

MEN I/2 legitymacja dla uczniów szkół policealnych dla młodzieży oraz słuchaczy szkół dla dorosłych z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych A7 (2 str.) 0.15 PLN

MEN I/3-N legitymacja dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, z wyjątkiem szkół policealnych dla młodzieży A7 (2 str.) 0.15 PLN

MEN I/4-N legitymacja dla niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych dla młodzieży oraz niepełnosprawnych słuchaczy szkół dla dorosłych A7 (2 str.) 0.15 PLN

MEN I/5 legitymacja dla dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego A7 (2 str.) 0.15 PLN

gilosz legitymacji szkolnej Gilosz legitymacji szkolnej bez nadrukowanej drugiej strony A4 (2 str.) 1.1 PLN

gilosz MEN I/1 Gilosz legitymacji szkolnej MEN-I/1 z nadrukowaną drugą stroną A4 (2 str.) 1.1 PLN

Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
Kliknij aby zobaczyć produkty
MEN I/73 Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. A5 (1 str.)  0.35 PLN

MEN I/74 Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej A4 (3 str.) 0.35 PLN

Gilosze
Kliknij aby zobaczyć produkty
gilosz A4 Gilosz dla szkoły podstawowej (niebieski) A4 (2 str.) 0.26 PLN

gilosz A4/p Gilosz dla szkoły podstawowej z wyróżnieniem (niebieski) A4 (2 str.) 0.26 PLN

gilosz A4 Gilosz dla gimnazjum (pomarańczowy)  A4 (2 str.) 0.26 PLN

gilosz A4/p Gilosz dla gimnazjum z wyróżnieniem (pomarańczowy)  A4 (2 str.) 0.26 PLN

gilosz A4 Gilosz dla liceum (różowy) A4 (2 str.) 0.26 PLN

gilosz A4/p Gilosz dla liceum z wyróżnieniem (różowy) A4 (2 str.) 0.26 PLN

gilosz A4 Gilosz dla szkoły zawodowej (żółty) A4 (2 str.) 0.26 PLN

gilosz A4/p Gilosz dla szkoły zawodowej z wyróżnieniem (żółty) A4 (2 str.) 0.26 PLN

gilosz A4 Gilosz dla szkoły policealnej (brązowy) A4 (2 str.) 0.26 PLN

gilosz A3 Gilosz do świadectw czterostronnych (różowy) A4 (4 str.) 0.37 PLN

gilosz A3/p Gilosz do świadectw czterostronnych z wyróżnieniem (różowy) A4 (4 str.) 0.37 PLN

gilosz A4 Gilosz zaświadczenia (zielony) A4 (2 str.) 0.26 PLN

gilosz A4 Gilosz zaświadczenia UE (zielony) A4 (2 str.) 0.51 PLN

Karta rowerowa
Kliknij aby zobaczyć produkty
 Karta rowerowa Rozporządzenie MTBiGM z dnia 12 kwietnia 2013 r. A7 (2 str.) 0.27 PLN

VI/28 Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową zgodnie z Prawem o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. A4 (1 str.) 0.21 PLN

Zaświadczenia
Kliknij aby zobaczyć produkty
 Zaświadczenie o ukończeniu ... A4 (czarno-białe, 2 str.) 0.19 PLN

 Zaświadczenie o ukończeniu ... A4 (zielone, 2 str.) 0.28 PLN

MEN-III/1 Zaświadczenie o ukończeniu kursu A4 (czarno-białe, 1 str.) 0.12 PLN

MEN-III/1 Zaświadczenie o ukończeniu kursu A4 (zielone, 2 str.) 0.28 PLN

 Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników A4 (czarno-białe, 2 str.) 0.19 PLN

 Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników A4 (zielone, 2 str.) 0.28 PLN

 Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych A4 (czarno-białe 1 str.) 0.12 PLN

 Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych A4 (zielone, 1 str.) 0.28 PLN

 Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego A4 (czarno-białe 1 str.) 0.12 PLN

 Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego A4 (zielone, 1 str.) 0.28 PLN

 Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych A4 (czarno-białe 1 str.) 0.12 PLN

 Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych A4 (zielone, 1 str.) 0.28 PLN

MI/2002 Zaświadczenie dla opiekunów uczniów niepełnosprawnych A7 0.19 PLN

 Zaświadczenie uczniowskie (potwierdzenie, że jest uczniem) A6 (bloczek) 2.47 PLN

Druki uzupełniające – Dzienniki
Kliknij aby zobaczyć produkty
I/3 (jedenastogodzinny) WYPRZEDAŻ Dziennik lekcyjny dla klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów Z NR PESEL W DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA A4 (oprawa twarda) 8.90 PLN


I/1 Dziennik zajęć przedszkola A4 (oprawa twarda) 11.20 PLN


I/2 Dziennik lekcyjny dla klas I-III szkoły podstawowej – układ na stronie – wszystkie edukacje dla jednego ucznia BEZ NR PESEL W DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA A4 (oprawa twarda) 14.28 PLN


I/2a Edukacja wczesnoszkolna dla klas I-III szkoły podstawowej z rozbudowanymi działami dot. oceny osiągnięć uczniów z poszczególnych działów edukacji. BEZ NR PESEL W DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA A4 (oprawa twarda) 11.20 PLN


I/3 (ośmiogodzinny) Dziennik lekcyjny dla klas IV-VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów BEZ NR PESEL W DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA A4 (oprawa twarda) 11.20 PLN


I/3 (jedenastogodzinny) Dziennik lekcyjny dla klas IV-VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów BEZ NR PESEL W DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA A4 (oprawa twarda) 11.82 PLN


I/4 Dziennik zajęć szkoły stacjonarnej A4 (oprawa twarda) 12.50 PLN


I/5 Dziennik zajęć wychowawczych A4 (oprawa twarda) 7.51 PLN


I/6 Dziennik zajęć dodatkowych i kursów A4 (oprawa karton) 4.07 PLN


I/7 Dziennik szkoły zaocznej A4 (oprawa twarda) 12.50 PLN


I/8 Dziennik biblioteki szkolnej A4 (oprawa karton) 4.44 PLN


I/9 Dziennik placówki wypoczynku A5 (oprawa karton) 3.82 PLN


I/10 Dziennik zajęć pedagoga szkolnego (psychologa), dla planowania i organiz. pracy dydakt.-wychow. i opiek. w szkołach i in. placówkach oświatowo-wychowaw. A4 (oprawa twarda) 9.97 PLN


I/24 Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych A4 (oprawa karton) 4.44 PLN


 Dziennik zajęć zespołu korekcyjno-wyrównawczego A4 (oprawa karton) 4.44 PLN


 Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych grupy A4 (oprawa karton) 5.05 PLN


 Dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawawczych i specjalistycznych A4 (oprawa karton) 5.67 PLN


 Dziennik indywidualnego nauczania A4 (oprawa karton) 4.44 PLN


 Dziennik zajęć specjalistycznych (logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych) A4 (oprawa karton) 5.05 PLN


 Dziennik zajęć świetlicy szkolnej A4 (oprawa twarda) 10.20 PLN


I/31 Dziennik internatu A4 (oprawa twarda) 9.97 PLN


 Dziennik zajęć szkolnego doradcy zawodowego A4 (oprawa twarda) 10.47 PLN

 Dziennik korespondencyjny A4 (oprawa twarda) 9.73 PLN


 Dziennik praktyki zawodowej A5 (oprawa karton) 4.44 PLN


 Dzienniczek praktycznej nauki zawodu A5 (oprawa karton) 4.44 PLN


 Dzienniczek nauczyciela W-F A5 (oprawa karton) 8.20 PLN

Druki uzupełniające – Tok nauki – dane o uczniu, jego rodzinie i nauczycielu
Kliknij aby zobaczyć produkty
IV/1 Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola, świetlicy, półinternatu 2/3 A4 0.24 PLN


IV/2
WYPRZEDAŻ 
Karta dziecka sześcioletniego A4 (4 str.) 0.26 PLN


IV/9 Wypoczynek dzieci i młodzieży, karta kwalifikacyjna A4 (2 str.) 0.27 PLN

IV/19 Rejestr wypadków uczniów A4 7.76 PLN

 Zgłoszenie absolwenta  0.11 PLN


 Niebieska karta A  0.38 PLN


 Niebieska karta B  0.26 PLN


 Niebieska karta C  0.32 PLN


 Niebieska karta D  0.26 PLN

 Informacja o udziale ucznia w projekcie edukacyjnym (zał. do arkusza ocen gimnazjum)  0.19 PLN

 Osiągnięcia edukacyjne ucznia (wkładka do dziennika I/2a) A4 (2 str.) 0.20 PLN

Druki uzupełniające – Druki materiałowo-rozrachunkowe
Kliknij aby zobaczyć produkty
V/1 Dziennik żywieniowy przedszkola A4 (oprawa karton) 6.04 PLN

V/4 Zapotrzebowanie żywnościowe A5 (32 k. bloczek) 4.07 PLN

V/9 Karta wycieczki A5 0.15 PLN

Druki uzupełniające – Organizacja
Kliknij aby zobaczyć produkty
VI/2SP Organizacja szkoły podstawowej A2 0.64 PLN

VI/1 Organizacja szkoły podstawowej A3 0.51 PLN

VI/2G Organizacja gimnazjum A2 0.64 PLN

VI/2LO Organizacja liceum ogólnokształcącego A2 0.64 PLN

VI/8 Organizacja przedszkola A4 (4 str.) 0.51 PLN

VI/17 Zawiadomienie o przekazaniu ucznia, wypełnia szkoła podstawowa przekazująca ucznia do innej szkoły A5 0.30 PLN

VI/19 Zawiadomienie o przyjęciu dziecka, wypełniają szkoły podstawowe przyjmujące uczniów zamieszkałych w obwodach innych szkół A6 0.15 PLN

 Tygodniowy plan zajęć, arkusz podziału godzin w szkole A1 1.30 PLN

 Tygodniowy plan zajęć, arkusz podziału godzin w szkole A2 0.76 PLN

Druki uzupełniające – biblioteczne
Kliknij aby zobaczyć produkty
PUB 144 Karta katalogowa A7 0.12 PLN

PUB 170 Karta książki A7 0.12 PLN

 Karta czytelnika A6 0.17 PLN


 Księga inwentarzowa księgozbioru A4 (oprawa twarda) 9.36 PLN

 Rejestr ubytków biblioteki A4 4.62 PLN

B-173 Upomnienie B-173 A6 (karton) 0.21 PLN

B-181 Rewers wypożyczeń B-181 A6 (bloczek 100 k.) 1.98 PLN

Księgi, książki, rejestry
Kliknij aby zobaczyć produkty
 Książka kontroli A4/96 k. (oprawa twarda) 9.73 PLN

 Książka protokołów Rady Pedagogicznej A4/200 k. (oprawa twarda) 22.89 PLN


 Książka przychodów i rozchodów Rady Rodziców A4/96 k. (oprawa twarda) 9.73 PLN


 Książka uzyskiwanych stopni awansu zawodowego nauczycieli A4/200 k. (oprawa twarda) 22.89 PLN


 Książka kontroli sanitarnej A5 (oprawa karton) 2.59 PLN


 Księga absolwentów A4 (oprawa twarda) 22.89 PLN

 Księga zarządzeń A4/96 k. (oprawa twarda) 9.73 PLN

 Księga zastępstw A4/200 k. (oprawa twarda) 22.89 PLN

 Księga Uchwał Rady Pedagogicznej A4/200 k. (oprawa twarda) 22.89 PLN


 Książka zdawczo - odbiorcza kluczy A4 (oprawa twarda) 8.74 PLN


 Księga druków ścisłego zarachowania A4 (oprawa karton) 8.50 PLN


 Księga inwentarzowa A4 (oprawa twarda) 9.97 PLN


 Księga inwentarzowa A4 (oprawa karton) 7.02 PLN


 Księga środków trwałych A4 (oprawa karton) 8.74 PLN

 Kronika A4/120 k. (oprawa twarda) 30.76 PLN

 Kronika (NA ZAMÓWIENIE) A3/120 k. (oprawa twarda) 98.40 PLN

 Rejestr wydanych indeksów A4/96 k. (oprawa twarda) 9.73 PLN

 Rejestr wydanych zaświadczeń A4/96 k. (oprawa twarda) 9.73 PLN

 Rejestr wydanych legitymacji A4/96 k. (oprawa twarda) 9.73 PLN


 Rejestr nieobecności w pracy A4/96 k. (oprawa twarda) 9.73 PLN

 Rejestr wydanych świadectw A4/96 k. (oprawa twarda) 9.73 PLN

 Rejestr wydanych dyplomów i świadectw A4 (oprawa karton) 7.39 PLN

 Rejestr zatrudnionych nauczycieli A4/96 k. (oprawa twarda) 9.73 PLN

 Rejestr zatrudnionych pracowników A4/96 k. (oprawa twarda) 9.73 PLN

 Rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczyciela A4 (oprawa karton) 9.73 PLN

 Szkolny rejestr rozrachunku świadectw A4 (oprawa karton) 6.77 PLN

 Rejestr otrzymanych i wydanych druków kart rowerowych i motorowerowych A4 (oprawa twarda) 9.48 PLN

 Rejestr upoważnień i pełnomocnictw A4 (oprawa karton) 8.62 PLN

 Rejestr szkoleń A4 (oprawa karton) 8.62 PLN

 Złota księga (NA ZAMÓWIENIE) A4/120 k. (oprawa twarda) 25.84 PLN


 Zeszyt zajęć praktycznych A5 4.31 PLN

 Księga ewidencji osób przystępujących do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł mistrza A4 (oprawa twarda) 9.73 PLN

 Księga ewidencji osób przystępujących do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy  A4 (oprawa twarda) 9.73 PLN


I/14 Księga ewidencji dzieci w wieku od 6 do 18 lat; dla szkół podstawowych i gimnazjów A4 (oprawa twarda) 9.97 PLN


I/15 Księga uczniów dla wszystkich typów szkół A4 (oprawa twarda) 9.97 PLN

Inne
Kliknij aby zobaczyć produkty
 Kasa przyjmie KP A6 (bloczek samokopia) 2.47 PLN

 Kasa wypłaci KW A6 (bloczek samokopia) 2.47 PLN

 Karta urlopowa A6 (bloczek offset) 2.47 PLN

 Karta ewidencji czasu pracy - miesięczna A4 (karton) 0.45 PLN

 Karta ewidencji czasu pracy - roczna A4 (karton) 0.45 PLN

 Kwitariusz przychodowy A4 9.85 PLN

Kwitariusz przychodowy A5 6.16 PLN

Magazyn przyjmie A5 (bloczek samokopia) 3.70 PLN

Magazyn wyda A5 (bloczek samokopia) 3.70 PLN


 Pracownicza książeczka zdrowia A6 2.47 PLN


 Teczka akt osobowych A4 (oprawa karton) 3.70 PLN

 Skorowidz A5 (oprawa twarda) 8.62 PLN

II/105/2 Dyplom uzyskania tytułu zawodowego A4 (2 str.) 0.27 PLN

 Wniosek o zaliczkę bloczek 1.30 PLN

 Polecenie wyjazdu służbowego A5/40 k. (bloczek) 3.50 PLN

UWAGA: Istnieje możliwość odebrania zamówienia w siedzibie firmy po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru. Wysłanie towaru wiąże się z naliczeniem kosztów przesyłki wg cennika:

 • wysyłka Pocztą Polską (list polecony z opcją zapłaty przelew) wg cennika:
  • do 0,35 kg - 12,00 zł brutto
  • od 0,36 kg do 1 kg - 13,00 zł brutto
  • od 1,001 kg do 2 kg - 14,50 zł brutto
 • wysyłka kurierem GLS wg cennika:
  • do   2kg - 15,65 zł brutto
  • od   2,01kg do 5kg - 15,87 zł brutto
  • od   5,01kg do 10kg - 16,24 zł brutto
  • od 10,01kg do 20kg - 18,08 zł brutto
  • od 20,01kg do 31,5kg - 20,05 zł brutto
  Po wybraniu opcji "kurier pobranie" do podanej powyżej kwoty proszę doliczyć 4 zł brutto.
Przy zamówieniu powyżej 500,00 zł brutto przesyłka na nasz koszt!
» Druki szkolne   » Legitymacja służbowa nauczyciela   » Druki ozdobne   » Zaœwiadczenia - druki   » Kontakt   » Regulamin