Oœwiata.org.pl Œwiadectwa

Kategoria: Zaświadczenia

Druki można zamawiać poprzez przesłanie do nas zamówienia faksem/e-mailem lub poprzez nasz sklep on-line. Aby złożyć zamówienie musicie Państwo posiadać status placówki oświatowej.


ObrazSymbolPrzeznaczenieFormatCena bruttoIlość
Zaświadczenia
 Zaświadczenie o ukończeniu ... A4 (czarno-białe, 2 str.) 0.19 PLN

 Zaświadczenie o ukończeniu ... A4 (zielone, 2 str.) 0.28 PLN

MEN-III/1 Zaświadczenie o ukończeniu kursu A4 (czarno-białe, 1 str.) 0.12 PLN

MEN-III/1 Zaświadczenie o ukończeniu kursu A4 (zielone, 2 str.) 0.28 PLN

 Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników A4 (czarno-białe, 2 str.) 0.19 PLN

 Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników A4 (zielone, 2 str.) 0.28 PLN

 Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych A4 (czarno-białe 2 str.) 0.19 PLN

 Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych A4 (zielone, 1 str.) 0.28 PLN

 Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego A4 (czarno-białe 2 str.) 0.19 PLN

 Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych A4 (czarno-białe 2 str.) 0.19 PLN

 Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych A4 (zielone, 2 str.) 0.28 PLN

» Druki szkolne   » Legitymacja służbowa nauczyciela   » Druki ozdobne   » Zaœwiadczenia - druki   » Kontakt   » Regulamin